นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงการใช้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีไว้เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับแนวการปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) ที่คุณได้ให้มาโดยตรงหรือโดยผ่านเว็บไซต์ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้หมดทั้งฉบับก่อนเริ่มใช้งานหรือกรอกข้อมูลใด ๆ ลงบนเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ปัจจุบันของเราอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการของเรา รวมถึง:
- ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการใช้ – เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของเราด้วยการสร้างบัญชี เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อเสนอและให้บริการตามที่คุณร้องขอ เราอาจขอให้คุณกรอกชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลระบุของคุณเพื่อเปิดบัญชี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่คุณเลือก เราอาจขอให้คุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในขณะที่คุณใช้บริการของเรา
- ข้อมูลการทำรายการและประสบการณ์ใช้งาน – เมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เช่น เพื่อซื้อสินค้า ดำเนินการชำระเงิน หรือชำระเงินให้เพื่อนและครอบครัว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีทางการเงิน จำนวนเงินที่ชำระสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีชำระเงินใดๆ ที่ใช้ในการทำรายการ เป็นต้น
- ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณถ้าคุณทำรายการในฐานะผู้ใช้ที่มาเยือน – บริการบางอย่างที่จำกัดพร้อมให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี หรือเรียกอีกอย่างว่าการทำรายการของผู้ใช้ที่มาเยือน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีชำระเงินใดๆ ที่ใช้ในการทำรายการของผู้ใช้ที่มาเยือน ตามที่จำเป็น เพื่อให้บริการการทำรายการของผู้ใช้ที่มาเยือน ถ้าคุณเป็นเจ้าของบัญชีและเลือกที่จะทำรายการของผู้ใช้ที่มาเยือน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการและอาจเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ ถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของบัญชีและเลือก "การทำรายการของผู้ใช้ที่มาเยือน" เราจะเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ ตลอดจนใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าอยู่ในความต้องการทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายของเราและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ถ้าบัญชีของคุณถูกปิด เราอาจดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ แต่เราขอสงวนสิทธิ์์์ในการเก็บรักษาและเข้าถึงข้อมูลตราบใดที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะยังคงใช้และเปิดเผย "ข้อมูลส่วนบุคคล" ดังกล่าวตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจ ประมวลผล ข้อมูลของคุณด้วยเหตุผลต่อไปนี้
• เพื่อดำเนินการเว็บไซต์และให้บริการ รวมถึงเพื่อ:
- เริ่มต้นการชำระเงิน ชำระเงิน หรือจ่ายบิล
- ตรวจสอบการเข้าถึงบัญชีของคุณ
- ติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบัญชี เว็บไซต์ บริการ ของคุณ
- สร้างการเชื่อมต่อบัญชีระหว่างบัญชีของคุณและบัญชีหรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก
• เพื่อจัดการความต้องการทางธุรกิจของเรา เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการปรับปรุงบริการ ตลอดจนประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เราจะวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้และทำการวิจัยเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้บริการของเรา
• เพื่อการจัดการความเสี่ยงและปกป้องเว็บไซต์ บริการ และคุณจากการฉ้อโกงด้วยการยืนยันตัวตนของคุณและช่วยเหลือในการตรวจจับ และป้องกันการฉ้อโกงและการใช้เว็บไซต์หรือบริการในทางที่ผิด
• เพื่อทำการตลาดถึงคุณโดยส่งเนื้อหาทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เรายังอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปรับบริการหรือประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงความเข้าใจในความสนใจของคุณได้ดียิ่งขึ้น
• เพื่อให้บริการที่ปรับแต่งให้เข้ากับบุคคลซึ่งนำเสนอโดยบริษัทฯ เราอาจใช้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับการเก็บรวบรวมตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้เพื่อให้คุณได้รับการแสดงผล คุณลักษณะ หรือการนำเสนอที่ตรงเป้าหมายในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อให้บริการออนไลน์เหล่านี้ และ/หรือทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น บริษัทโฆษณาหรือบริษัทวิเคราะห์ที่ให้บริการออนไลน์เหล่านี้
• เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของเราและเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดของเว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่ใช้บังคับทั้งหมด
• เพื่อตอบกลับคำขอของคุณ เช่น ติดต่อคุณเกี่ยวกับคำถามที่คุณส่งมายังฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

คุกกี้

เมื่อคุณไปที่เว็บไซต์ของเรา ใช้บริการของเรา อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ (รวมเรียกว่า "คุกกี้") เพื่อจดจำคุณในฐานะผู้ใช้ และเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ บริการที่คุณใช้ อีกทั้งเนื้อหาและโฆษณาออนไลน์อื่นๆ วัดประสิทธิภาพของการส่งเสริมการขายและดำเนินการวิเคราะห์ และเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มความเชื่อมั่นและความปลอดภัยทั่วทั้งเว็บไซต์และบริการของเรา หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุ๊กกี้ เว็บไซต์จะยังสามารถใช้งานได้ปกติ

ข้อตกลงการใช้บริการ

การลงทะเบียนและบัญชีผู้ใช้งาน บริษัทขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีกับเว็บไซต์ของบริษัทที่จะสามารถสั่งซื้อสินค้า ใช้บริการ และร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้มีในเว็บไซต์ อาทิ การสั่งซื้อสินค้า หรือการประมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น เมื่อท่านตกลงสร้างบัญชี ให้ถือว่าท่านตกลงดังต่อไปนี้
o ผู้ใช้งานหนึ่งท่านสามารถลงทะเบียนสร้างบัญชีได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น
o ท่านตกลงให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน
o ท่านจะปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
o ท่านจะรักษาความปลอดภัยของบัญชีของท่านโดยเก็บรักษาชื่อบัญชีและรหัสผ่านไว้เป็นความลับของท่านแต่เพียงผู้เดียว และจำกัดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงบัญชีและคอมพิวเตอร์ของคุณ
o ท่านจะแจ้งให้เว็บไซต์และบริษัททราบทันทีที่ท่านสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยเกี่ยวกับบัญชีของท่าน
o ท่านตกลงรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านการใช้บัญชีของท่าน และยอมรับความเสี่ยงทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเข้าใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
o สำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี การทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือทำการประมูล ท่านควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ความดูแลของผู้ปกครองตามกฎหมาย และดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้ปกครองของท่านเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์แล้ว บริษัทสงวนสิทธิโดยมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกของท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทพบการกระทำดังต่อไปนี้
o ท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน รวมถึงการไม่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
o พบการเข้าใช้งานบัญชีของท่านโดยบุคคลอื่น
o การกระทำใด ๆ ผ่านบัญชีของท่าน ซึ่งเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการ และเงื่อนไขอื่นซึ่งบริษัทกำหนด
o การกระทำใด ๆ ผ่านบัญชีของท่าน โดยไม่ถูกต้องตามกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการใช้งานโดยมีเจตนาทุจริต
o บริษัทจัดเก็บ รวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้งานเว็บไซต์ตามนโยบายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเปิดเผยข้อมูลของท่านเฉพาะที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้จัด (ตามที่มีนิยามด้านล่าง) ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดได้ในเอกสารดังกล่าว

ข้อจำกัดการใช้งาน

ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะดำเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และตกลงดังต่อไปนี้
o ห้ามเผยแพร่ข้อความอันส่งผลเสียหายแก่ผู้อื่น
o ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ ผิดกฎหมาย ข่มขู่คุกคาม กล่าวร้าย หมิ่นประมาท ละเมิดต่อสิทธิ หยาบคาย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น ทำลาย เหยียดหยาม ต่อผู้อื่น
o ห้ามปลุกระดมให้เกิดการจลาจล
o ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
o ห้ามจำกัดมิให้บุคคลอื่นใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
o ห้ามเผยแพร่ลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์ หรือเนื้อหาอื่นใด ซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม
o ห้ามเผยแพร่สแปม การติดต่อทางการตลาดโดยตรง หรือการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต สื่อสนับสนุนการขาย หรือการชักชวน การค้าขายในรูปแบบอื่น ๆ
o ห้ามเผยแพร่ไวรัส สปายแวร์ โทรจัน โปรแกรมซ่อน หรือไฟล์อื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับการยืนยันผ่านเว็บไซต์ว่าเป็นธุรกรรมที่ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ซึ่งหมายรวมถึงการที่ท่านได้ชำระค่าสินค้า รวมตลอดถึงค่าบริการที่เกี่ยวข้องแก่ทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน หรือยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว แม้เป็นการทำธุรกรรมจากความผิดพลาดของผู้ใช้งานเว็บไซต์ก็ตาม ทั้งนี้ แม้บริษัทจะมีการยืนยันการทำธุรกรรมหลายช่องทาง เช่น การยืนยันผ่านเว็บไซต์ หรือทางอีเมล เป็นต้น บริษัทให้ถือว่าการทำธุรกรรมจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการยืนยันผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

การชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าตามวิธีการที่บริษัทกำหนดทางเว็บไซต์ การชำระเงินของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากทางเว็บไซต์หรือทางอีเมลเท่านั้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการสั่งซื้อสินค้าในลักษณะใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ บริษัทมีสิทธิคิดค่าบริการในการดำเนินการตามจำนวนที่ระบุสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ละกิจกรรม ค่าบริการในการดำเนินการจะไม่มีการคืนในทุกกรณี
1. เมื่อลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าแล้วไม่ว่าด้วยวิธีการใด ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกการสั่งซื้อได้
2. กรณีเลือกชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงิน จะต้องทำการโอนเงินชำระค่าสินค้าภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าการสั่งสินค้าถูกยกเลิก และหากต้องการสั่งซื้อสินค้า จะต้องทำรายการสั่งซื้อมาอีกครั้ง เนื่องจากสินค้าอาจไม่มีจำหน่าย
3. กรณีโอนเงินเข้าบัญชีกรุณาส่งเอกสารยืนยันการโอนเงินผ่านทางระบบโดยการล็อกอินเข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่ซื้อสินค้า หรือกดลิงค์จากอีเมลที่ได้รับแจ้งยืนยันการสั่งซื้อสินค้า

การคืนเงินและการเปลี่ยนสินค้า

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินและเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี

การรับสินค้า

• การรับสินค้า(บัตร) ก่อนวันงานแสดง:
กรณีที่ลูกค้าต้องการรับบัตรก่อนวันงาน ลูกค้าสามารถมารับบัตรด้วยตนเองได้ที่ ได้ที่บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด ที่อยู่ 74 ซอยวิภาวดีรังสิต 20 แยก 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยทางบริษัทฯ จะประกาศให้ทราบวันและเวลาในการรับบัตรให้ทราบอีกครั้งผ่านทาง Facebook Fanpage
• การรับสินค้า(บัตร) ในวันงานแสดง:
ลูกค้าสามารถรับบัตรด้วยตนเองที่หน้างาน ณ บริเวณจุดรับบัตรภายในงาน